FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Get your answers here!
Vad kan Otmore göra för dig?

Otmore är en juridisk varumärkesbyrå som erbjuder specialiserad expertis inom immaterialrätt. Du kan hitta mer information om våra olika tjänster i huvudmenyn.

Vi har tagit det traditionella sättet att arbeta med immateriella rättigheter och IT till en helt ny nivå genom att erbjuda skräddarsydda tjänster för att hjälpa dig från start till mål och därefter. Otmore är en självklar partner som tillhandahåller professionell assistans för alla typer av utmaningar i den komplexa varumärkesindustrin. Genom att arbeta proaktivt ger vi dig en strategisk fördel så att du kan fokusera på ditt företag, trygg med att vi skyddar dina tillgångar.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken, exempelvis ett ord eller en symbol, som identifierar en produkt/tjänst från en part och särskiljer den från andra produkter/tjänster. Ett varumärke skapar igenkänning för konsumenten och bidrar till ett ökat värde.

Vem kan äga ett varumärke?

Ett varumärke kan ägas av ett företag eller av en/flera privatpersoner gemensamt.

Varför ska jag registrera mitt varumärke?

Ett registrerat varumärke ger dig ensamrätt i de länder och för de produkter/tjänster det är registrerat för. Det är även en försäkran på att du inte gör intrång på någon annans varumärke och det bidrar till ökat värde av ditt varumärke.

Vad är varumärkesintrång?

Varumärkesintrång är obehörig användning av ett varumärke på ett sätt som kan orsaka förvirring gällande ursprunget av en vara/tjänst.

Vad kan man registrera som varumärke?

De vanligaste varumärkesregistreringarna är ord, logotyper och slogans. Det är även möjligt att registrera 3D-märken, färger, ljud och dofter, så kallade okonventionella varumärken. Vad som går att skydda kan variera mellan olika jurisdiktioner, kontakta Otmore om du vill veta mer om ämnet.

Vad är viktigt att tänka på när man väljer namn på sitt varumärke?

Det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett varumärkesnamn. Ett beskrivande namn kan vara positivt i början men kan också orsaka förvirring med andra märken såväl som att bli svårt att registrera och få en exklusiv rättighet till.

”Think outside the box” må låta som en kliché men är också ett väldigt bra råd. Ta Apple som exempel, namnet på en frukt som varumärke för ett företag som har inget att göra med frukter – genialiskt!

Vad är planen för ditt företag/varumärke i framtiden, om ett år, om fem år? Du kan spara både tid som pengar genom att välja ett väl uttänkt namn i stället för att behöva ansöka om nya namn om du bestämmer dig för att lansera nya produkter eller gå in i nya marknader.

Vad betyder klassificering?

Varumärkessystemet använder sig av klassificering för att särskilja olika typer av produkter och tjänster från varandra. Detta möjliggör att två varumärken med exakt samma namn kan bli registrerade under förutsättning att produkterna/tjänsterna inte är för lika.

Det finns flera olika klassificeringssystem men det vanligaste och mest välkända är Niceklassificeringen som består av 45 klasser. Klass 1–34 avser produkter och klass 35–45 tjänster. Varje klass har en rubrik med allmän information om typen av varor och tjänster som ingår i klassen. Till exempel har klass 23 rubriken ”Garn och tråd för textil användning” och klass 43 rubriken ”Utskänkning av mat och dryck; Tillfälligt boende”

Det är inte möjligt att lägga till fler klasser efter det att en ansökan väl har skickats in. Skulle du vilja ansöka i fler klasser måste du alltså göra en ny separat ansökan för detta, vilket är både tidskrävande och dyrt. Därför är det viktigt att ha företagets och varumärkes framtid i åtanke när du förbereder din ansökan. Vart kommer ditt företag vara om 5 år?

Vad är skillnaden mellan ® och ™?

®-symbolen används för att visa att ett varumärke är registrerat. Reglerna gällande hur man får använda symbolen varierar mellan jurisdiktioner. I Sverige saknar användandet rättslig betydelse, men det strider mot marknadsföringslagen att använda symbolen för ett varumärke som inte är registrerat. I USA får ®-symbolen endast användas för registrerade varumärken och användning för oregistrerade varumärken anses vara bedrägeri.

™-symbolen används för att visa att ett visst ord eller figur används som kännetecken av en viss näringsidkare, vanligtvis för oregistrerade varumärken. Det finns ingen garanti på att varumärket skyddas av lag vid användning av ™-symbolen, men symbolen kan fortfarande användas även om registreringen av varumärket avslås. Användning av ™ saknar rättslig betydelse i Sverige.

Otmore rekommenderar att du använder ®-symbolen.

Hur länge är ett registrerat varumärke giltigt?

I de flesta jurisdiktioner är ett registrerat varumärke giltigt i tio år innan det måste förnyas. Kom ihåg att du måste använda ditt varumärke för att behålla registreringen, om en tredje part försöker få registreringen upphävd.

På grund av långa handlingstider har vi sett flera fall där ägare har glömt att förnya sina varumärken. Var inte en av dem! Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan säkra ditt varumärkesportfolio.

Vad är WIPO?

WIPO (World Intellectual Property Organization) är FN:s organ för immaterialrätt som grundades 1967 för att uppmuntra kreativ verksamhet och främja skyddet av immateriella rättigheter över hela världen.

Om du har ett registrerat varumärke kan du använda det som bas för en ansökan via WIPO, då kan du inkludera upp till 191 av deras medlemsländer med endast en ansökan.

Vad är EUIPO?

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) är Europeiska unionens varumärkesmyndighet vars uppgift är att främja och administrera registreringen av EU-varumärken (EUTM) och Gemenskapsformgivningar (RCD). Tidigare känt som Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) men bytte till sitt nuvarande namn den 23 mars 2016.

En ansökan om ett EU-varumärke täcker samtliga av EUIPO’s 28 medlemsländer.

Vad menas med att begära prioritet?

När man ansöker via WIPO med ett registrerat varumärke som bas kan man begära prioritet om ansökan sker inom sex månader efter att bas-ansökan gjorts. Det innebär att WIPO-ansökan får samma registreringsdatum som EU-ansökan har. Eftersom det oftast är ”först till kvarn” som gäller för varumärkesregistreringar, är detta en mycket förmånlig strategi. Otmore rekommenderar dock att en WIPO-ansökan enbart baseras på ett registrerat varumärke, för att undvika risken som uppstår om bas-ansökan avslås.

Vad är ett föreläggande?

När en varumärkesansökan har skickats in kommer den att granskas av mottagande myndighet. Olika jurisdiktioner har olika riktlinjer. Om ett fel eller ett hinder upptäcks, kommer de att skicka ett föreläggande med information om vad de hittat och hur lång tid man har på sig att åtgärda eventuella brister och återkomma med ett svar.

För EU ansökningar ser granskningsprocessen ut såhär:

  1. Ansökningsdatum – EUIPO kontrollerar att din varumärkesansökan innehåller de obligatoriska och grundläggande uppgifter som krävs för ansökan, en korrekt identifierad innehavare, en grafisk återgivning av märket och en förteckning över varor och tjänster.
  2. Klassificering – De varor och tjänster för vilka du söker skydd granskas för att kontrollera att de har klassificerats korrekt och att deras art har angetts tydligt.
  3. Formaliteter – Alla uppgifter du har angett i din ansökan granskas för att kontrollera att allt stämmer: underskrift, språk, uppgifter för innehavare och/eller ombud, begäran om prioritet och/eller senioritet.
  4. Absoluta registreringshinder – Ditt varumärke analyseras för att man ska se om det är särskiljande men inte beskrivande
  5. Översättning – Din varumärkesansökan översätts så att uppgifter om den kan offentliggöras på alla EU:s officiella språk.
Vad är en Invändning?

När en varumärkesansökan har granskats och godkänts av myndigheten kommer den att offentliggöras och vara öppen för invändning. Det betyder att tredje parter kan motsätta sig ditt varumärke och förhindra att det registreras. För EU-ansökningar är invändningsperioden tre månader.

Hur lång är ansökningsprocessen och hur ser den ut?

Ansökningsprocessen ser olika ut mellan jurisdiktioner. För en EU-ansökan tar det vanligtvis 4–6 månader. För en WIPO-ansökan tar det först 2–3 månader för registreringen, följt av cirka 18 månader under vilka de designerade länderna ska besluta om registrering eller ej.

Kolla in vår Trademark Thermometer! Det är ett flödesschema för hela varumärkesprocessen, från första idén, till registrering och därefter.

Är ett registrerat varumärke värdehöjande?

Ja det är det! En proaktiv varumärkesstrategi kan ge dig flera fördelar:

  • Det kan användas vid förhandlingar med partners och investerare
  • Vid en försäljning kan bolaget värderas högre om dess immateriella tillgångar är skyddade
  • Det skapar igenkänning för dina kunder så de har lätt att hitta dig
  • Det bidrar till ökat värde av ditt varumärke medan ditt företag växer
  • Och mycket mer!

Kontakta oss idag så kan vi hjälpa dig att ta fram en skräddarsydd strategi för just ditt varumärke!

Vad händer när ett varumärke har blivit registrerat?

Även om en varumärkesregistrering ger dig en exklusiv rättighet, är du som ägare ansvarig för att försvara den exklusiviteten från tredje parter som kan inkräkta på din immateriella egendom.

Otmore har en egenutvecklad varumärkesbevakning, Trademark Watch. Det är ett program som övervakar ansökningar för identiska och till och med liknande varumärken som kan innebära intrång på ditt varumärke. Detta gör att du kan agera i ett tidigt skede för att förhindra att de registreras.

I vissa jurisdiktioner, till exempel USA, måste du lämna in bevis för att du använder varumärket för de varor / tjänster det har registrerats för.

Med Otmore som din representant är ditt varumärke i säkra händer. Vi kommer att hålla reda på allt relaterat till det, korrespondens, tidsfrister, förnyelser etcetera. Kontakta oss redan i dag för mer information.

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.