E-handel

 In

Vet du hur man tolkar relevanta lokala lagar, marknadspraxis och trender på olika e-handelsmarknader, både inom och utanför EU? Otmore kan hjälpa ditt företag att utveckla en policy med riktlinjer som underlättar när ni expanderar online.

Här är några av de lagar och förordningar som du bör känna till:

Användarvillkor
Avtal
Bokföring
Garantier
IT-rätt
Konsumentlagstiftning
Kunddatahantering
Marknadsföring
Moms
Produktansvar

Recent Posts
Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.